Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2017 werd voor een bedrag van € 568.423,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 152.040,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.
In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 29 mei 2018) voor een bedrag van € 189.634,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 29.801,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In 2017 hebben diverse instellingen voor een bedrag van € 298.189,-- aan hulp toegezegd gekregen.
In het jaar 2018 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 29 mei 2018) voor een bedrag van € 91.364,-- aan diverse instellingen toegezegd.