Toezeggingen

Particulieren

In het jaar 2016 werd voor een bedrag van € 527.223,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 152.224,- besteed in het kader van het ouderenbeleid.
In het jaar 2017 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 19 december 2017) voor een bedrag van € 489.997,-- aan particuliere hulp verleend. Hiervan werd € 73.614,-- besteed in het kader van het ouderenbeleid.

Instellingen

In 2016 hebben diverse instellingen voor een bedrag van € 210.135,-- aan hulp toegezegd gekregen.
In het jaar 2017 werd inmiddels (t/m de laatste bestuursvergadering van 19 december 2017) voor een bedrag van € 198.189,-- aan diverse instellingen toegezegd.