Maak kennis

Wat doen wij?

Particulieren

De Sint Nicolai Broederschap geeft in principe geen contant geld. Onze hulp bestaat uit die goederen of diensten waarvoor de aanvragers bij ons aankloppen. Wat bieden wij particulieren zoal aan hulp?

Instellingen

De Sint Nicolai Broederschap werkt regelmatig samen met gemeentelijke en andere instellingen in het werkgebied. Meestal gaat dit om eenmalige bijdragen, samenwerking of projecten, zoals van het Rode Kruis, de Voedselbank of Het Kruispunt (opvang dak-en thuislozen). Om nog een paar voorbeelden te noemen: Jeugdland organiseert elk jaar verschillende activiteiten met onze bijdrage. Aan Stichting Leergeld schonken wij een bedrag voor fietsen en computers in het kader van onze deelname aan het project 'Arnhemse kinderen doen mee'. Het Petit Café van De Oranjerie in Dieren, een horecagelegenheid waar mensen met een beperking werkzaam zijn, ontving een bijdrage voor inrichting. En aan verpleeghuis Regina Pacis doneerden we een bedrag, bestemd voor de nieuwe inrichting en voor audiovisuele apparatuur voor ouderen. Ook helpen wij wijk- en buurtorganisaties, bijvoorbeeld met bijdragen om Cruyff Courts (voetbalveldjes) in te richten of een speeltuin aan te leggen.